My dad tells a story about his chinese friend.
ChineseFriend: Alam mo ba ang kasabihan sa china kapag naubos mo na yung isang side ng fish, hindi mo pwedeng iflip dahil malas daw. Kailangan pagchagaan mong kunin yung kabilang flesh kahit nakaharang yung tinik.
ChineseFriend: Pero minsan lang naman daw mangyari na malasin ka *Flips the fish* lol :))
  1. whereshhewent reblogged this from migzhaleco
  2. utaknadimatanaw reblogged this from migzhaleco
  3. batangumiiyak reblogged this from migzhaleco